Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Administratorem Danych osobowych gromadzonych w ramach strony www.nieruchomoscibulgaria.pl jest firma Adres Inwestor z siedzibą Krakowie, ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków, NIP:  6781996887 REGON 386037308

Inspektor Ochrony Danych
Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych – Pan Bogusław Sroka, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych.                     
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:                                                                                                     
Adres pocztowy: , ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków                                                                                               
Adres email: kontakt@nieruchomoscibulgaria.pl
                                                                                        
Prawa klienta
Prawo dostępu
W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy Państwa dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki.

Prawo sprostowania
W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli uznacie Państwo nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.                                        
Prawo ograniczenia przetwarzania
W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Państwa żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.                                            Prawo sprzeciwu
W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność swoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.                                                  
Prawo do bycia zapomnianym
W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.   Prawo do przenoszenia danych
W każdej chwili Klient prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizacją umowy.        
Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 
Polityka prywatności
 
§ 1
                                                                                                        
 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej: `Użytkownikami`) będącego własnością firmy Adres Inwestor z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77/222, Kraków 31-153., znajdującego się pod adresem www.nieruchomoscibulgaria.pl oraz innych stron należących do Administratora (zwanym dalej `Serwisem`) oraz politykę plików cookies.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest firmy Adres Inwestor z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77/222, Kraków 31-153 NIP:  6781996887 REGON 386037308
 3. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych – Pan Bogusław Sroka, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Jeżeli chcecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych proszę skorzystać z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
  adres do korespondencji: (adres siedziby wskazany w punkcie § 1 pkt 2. z dopiskiem `na ręce IOD`)
  adres e-mail: kontakt@bieruchomoscibulgaria.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa się w następujący sposób:
  (a) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie (w tzw. sidebarach, formularzach kontaktowych ) lub formularzach aplikacji internetowej live chat,
  (b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. `ciasteczka`),
  (c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 6. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym Serwis może zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).
 7. W serwisie wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.      
§ 2

1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" zapisywane i przechowywane w pamieci urządzenia wykorzystywanego do przegladania stron internetowych    (np.komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi po ich zapisaniułączy sie serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni  dostęp.                               

2. Nieniejsza strona internetowa www.nieruchomoscibulgaria.pl oraz wszystkie jej podstrony oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach - tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób używany jest serwis oraz pomagają w jego rozwoju
- optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek
- mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych,
- dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie serwisu, jak i np. w sieci reklamowej Google.

3.W związku z powyższym częśc danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta.Poniżej znajduje się lista partnerów, z którymi współpracujemy:
- Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedziba w USA),
- Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland z siedziba w Irlandii),
- Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

4.Na stronie internetowej serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies(a) sesyjne-pozostają na urządzeniu Użtkownika, aż do opuszczenia strony internetowej (b) stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu  ich ręcznego usunięcia przez użytkownika

​​​​​​
                                                                                                                                                       
       bułgaria domy na sprzedaż Jesteśmy laureatem edycji 2021 "Firma godna zaufania" domy na sprzedaż bułgaria